PALETOVÝ ÚČET

Jeden účet. Všechny služby. Kontakt s tisíci společnostmi po celé Evropě.

SÍŤ ÚLOŽIŠŤ

Jeden přístupový bod. Všechna úložiště. Flexibilní doručení a odběr.

PALETOVÁ POUKÁZKA

Jeden doklad. Všechny možnosti. Může být použita libovolným způsobem, nejvhodnějším pro vydávající subjekt a přijímající subjekt.

PALETOVÁ APLIKACE

Jedno stažení. Všechny funkce. Registrujte pohyb palet bezpečně a transparentně, kdykoliv, kdekoliv jste.

POOLINGOVÝ SYSTÉM

Jedna kontaktní osoba. Všechny lokality. Nabízejte a vracejte palety podle svých potřeb a dostupnosti.

PALETOVÉ PŘEDPISY

Jedna smlouva. Všechna řešení. Ukážeme vám, jak se vyhnout všem úkolům, nákladům a úsilí po transakci.

Auf der Liet 1

59519 Möhnesee

Tel.: +49 2924 - 496 95 0

Fax: +49 2924 49695 29

MOŽNOSTI 

PALETOVÝ ÚČET

Paletový účet inter.PAL poskytuje stoprocentní transparentnost a dostupnost Vašeho nakládacího zařízení. Navíc získáte přístup k nejdůležitějším transakcím, jakož i flexibilitu potřebnou k zahájení vlastního podnikání, např. prostřednictvím převodu finančních prostředků s cílem provést platby za palety. Zajímáte se o logistiku 4.0? V takovém případě potřebujete palety 4.0!

SÍŤ ÚLOŽIŠTÍ

V síti úložišť inter.PAL můžete nechávat a přejímat palety pro Vás nejpohodlnějším způsobem, ve více než 200 místech po celé Evropě. inter.PAL také vrací předem uhrazené částky na náklad s objemem celého nákladního auta, které mají být převzaty nebo doručeny  v požadované kvalitativní třídě (nová, A, B nebo C podle německé klasifikace GS1).


PALETOVÁ APLIKACE

Dokumentujte pohyby Vašich palet přesně v okamžiku, kdy k nim dochází. Díky okamžité registraci  a domluvě obou zúčastněných stran se vylučuje jakékoliv dodatečné úsilí a činnosti. Fotografie a dokumenty mohou být připojovány k transakcím. Taková transparentnost snižuje náklady a úsilí obou stran na minimum.

SYSTEM SESKUPOVÁNÍ

Vracejte dostupné palety a objednávejte nové, kdykoliv potřebujete. Vy určujete čas, místo a kvalitu. Systém seskupení inter.PAL zaručuje služby pro uzavřenou skupinu za stejnou cenu jako  pro otevřenou skupinu - kromě toho získáte plnou transparentnost.

PALETOVÉ PŘEDPISY

Můžete optimalizovat transakční náklady pro všechny své palety prostřednictvím specifických, proveditelných doložek a dobře zvolené sadě nástrojů, které jsou jednoduché a pohodlné při použití pro všechny zúčastněné strany. Použitím vhodných smluv vyřešíte problém nakládacích zařízení jednoduchým a trvanlivým způsobem.

PALETOVÁ POUKÁZKA

Bez ohledu na to, zda chcete používat standardní paletovou poukázku (podle německé klasifikace GS1) nebo jakoukoliv  individuální poukázku (podle Vašich konkrétních potřeb) - můžete snadno zvětšit flexibilitu dostupnosti Vašich palet a dalších nakládacích  zařízení prostřednictvím vydání poukázky na palety skrze webové stránky inter.PAL. Zajišťujeme komplexní správu, a dokonce i vracení  od společnosti, které od Vás získávají  paletové poukázky Realizace poukázek se provádí velmi snadně podle zjednodušeného, plně transparentního, digitalizovaného postupu. Finanční podíl zúčastněných subjektů je tak nízký, jak je to jenom možné, při zachování plné transparentnosti každé transakce. 

 

NOSIČE NÁKLADU

Nosiče nákladu jsou nepostradatelnou součástí logistiky. Kontrola a minimalizace nákladů na oběhpoužitých nosičů nákladu má rozhodující vliv na otázku, jak lze úspěšně zajistit vlastní logistickéslužby. inter.PAL se specializuje na snižování nákladů na oběh výměnných nosičů nákladu, které sepoužívají ve velkém množství. Mezi ně patří:

 • Europalety
 • 1/2 palety
 • Skříňové palety
 • Hygienické palety
 • Přepravky E2
 • Přepravky E1
 • Kosmetické přepravky
 • Další plastové nosiče
 • Průmyslové palety
 • CP palety
 • Další dřevěné nosiče

PŘEHLED NAŠICH CEN

ZÁRUKA NEJLEPŠÍCH CEN A ÚPLNÁ TRANSPARENTNOST. S NÁMI SE MŮŽETE SOUSTŘEDIT NA SVÉPODNIKÁNÍ!

CENÍK 

Basic

zdarma

Business

24,99 €

Business Pro

69,99 €

Basic

zdarma

Business

269,89 €

Business Pro

755,89 €

Pakete
Basic
Business
Business Pro
PŘÍSTUP K ONLINE PORTÁLU (POČET ÚČTŮ)11 - 51 - 10
PALETOVÁ APLIKACE-v ceněv ceně
MOBILNÍ DATA-v ceněv ceně
PŘEDÁNÍ PALETOVÝCH LÍSTKŮ*v ceněv ceněv ceně
OVĚŘENÍ PALETOVÝCH LÍSTKŮ*v ceněv ceněv ceně
PŘEHLED ÚČTŮ A TRANSAKCÍv ceněv ceněv ceně
NÁKUP PALET **možnémožnémožné
PRODEJ PALET **možnémožnémožné
SLOUPCOVÝ GRAFv ceněv ceněv ceně
PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH TRANSAKCÍv ceněv ceněv ceně
VYHLEDÁVÁNÍ TRANSAKCÍ-v ceněv ceně
USPOŘÁDÁNÍ SEZNAMU TRANSAKCÍ-v ceněv ceně
EXPORT SEZNAMU TRANSAKCÍ-v ceněv ceně
PŘEHLED ÚČTU (EXCEL)-v ceněv ceně
INTERNÍ PŘEVODY ***možnév ceněv ceně
EXTERNÍ PŘEVODY ***možnémožnév ceně
ODEVZDÁNÍ V ÚLOŽIŠTI ***možnémožnémožné
MOBILNÍ PLATEBNÍ PŘÍKAZY ***možnémožnémožné
VRÁCENÍ PALET---
VYZVEDNUTÍ V ÚLOŽIŠTI ***možnémožnémožné
PŘEDÁNÍ PALETOVÝCH LÍSTKŮ JINÝCH SUBJEKTŮ ***možnémožnémožné
POZVAT OBCHODNÍ PARTNERYv ceněv ceněv ceně
VYSTAVIT PALETOVÉ LÍSTKY-standardníindividuální

* Platí pro paletové lístky, které byly vystaveny v online portálu inter.PAL
** Poplatky dle ceníku transakcí****; ceny nákupu/prodeje jsou uvedeny v procesu nákupu/prodeje
*** Poplatky dle ceníku transakcí
**** Na vyžádání v zákaznickém servisu inter.PAL

 

ZÁRUKA SPOKOJENOSTI A NEJLEPŠÍCH CEN

Spokojení uživatelé a nejlepší ceny. Jsme přesvědčeni, že služby inter.PAL všem uživatelům europaleta dalších výměnných nosičů nákladu přinášejí výraznou přidanou hodnotu. Především to znamená, ženáklady na oběh použitých nosičů jsou podstatně nižší a současně se výrazně zvyšuje transparentnostzpracovaných paletových transakcí. Větší míra transparentnosti se týká také inventáře použitýchnosičů nákladu, čímž se snižuje nutnost vázání kapitálu. Pokud nejste spokojeni s využívanýmislužbami, vrátíme vám tři zaplacené měsíční příspěvky. To platí také pro nepravděpodobný případ, žebyste získali stejnou službu od jiné společnosti za výhodnější cenu.

 

O NÁS

Společnost inter.PAL je úspěšná a neustále roste, protože uživatelé europalet a jiných nosičů nákladudíky nám snižují své náklady a výrazně zvyšují transparentnost pohybů a inventáře nosičů nákladu.

 

Kontakt

Chcete, aby Vám náš zaměstnanec zavolal zpět?

 •  
 •  
 •  
 •  
 •